مرکز پژوهشی ساتکو

بیانیه ماموریت

مرکز پژوهشی ساتکو از زیرمجموعههای هلدینگ ساتکو بوده و با هدف رفع نیازهای پژوهشی صنایع از طریق پیوند صنعت با دانشگاه و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. این مجموعه پیش از این و از سال 1394تحت عنوان واحد تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان سیالسازان آذران تدبیر فعال بوده و نهایتا در تابستان 1401فعالیت خود را به عنوان مجموعهای مستقل آغاز نموده است. این مجموعه با بهره مندی از اعضای هیات علمی دانشگاه و مهندسین مجرب صنعتی، تحولی نوین را با ارایه خدمات تخصصی مشاورهای در منطقه شمالغرب ایجاد کرده است. همکاری با شرکتهای مختلف منطقه در زمینههای ارایه مشاوره فنی تخصصی و مدیریتی، راه اندازی سیستم های کیفی و تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای متالورژیکی و آموزش نیروی انسانی متخصص و انجام انواع پروژههای تحقیقات متالورژیکی همچون مهندسی ساختار مواد فلزی از طریق روشهایی چون متالوگرافی، انتخاب و معرفی مواد جایگزین، شبیه سازی، مشاوره ریختهگری و… ، ، EPC طراحی لیاوت، انجام پروژههای امکانسنجی و مطالعات پیش از احداث کارخانجات و نیز مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی مربوطه از جمله فعالیت های مرکز پژوهشی ساتکو طی سال های اخیر بوده است.

اجرای پروژه های EPC و خدمات تحقیقات و فناوری (R&D )صنایع فلزی، خدمات مهندسی معکوس و نمونه سازی صنعتی، خدمات مشاوره متالورژیکی

اجرای پروژه های EPC و خدمات تحقیقات و فناوری (R&D )صنایع فلزی، خدمات مهندسی معکوس و نمونه سازی صنعتی، خدمات مشاوره متالورژیکی

اخبار

سیدرضا دامادی معاون پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی شد

به گزارش تبریزگویا، عبدالرضا واعظی رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در مراسم تکریم و معارفه معاون فناوری و نوآوری و مدیر امور اداری …

بیشتر
اخبار

مسابقات منطقه ای شناخت فلزات در دانشگاه تبریز برگزار شد

مسابقات منطقه ای شناخت فلزات در دانشگاه تبریز برگزار شد

بیشتر
اخبار

سخنرانی دکتر دامادی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

سخنرانی دکتر دامادی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

بیشتر